PRIVACY STATEMENT

De door u op deze website verstrekte persoonlijke gegevens worden door Stichting Help Flores! vastgelegd in een bestand. Stichting Help Flores! gaat zorgvuldig om met uw gegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Stichting Help Flores! hiertoe wettelijk verplicht is.

(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/wat-regelt-de-wet-bescherming-persoonsgegevens-wbp.html)

Indien u uw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, meldt dit dan schriftelijk aan: Stichting Help Flores!, De Morgen 22, 8252 JP, Dronten. Wij vragen u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs)  mee te sturen om te voorkomen dat anderen door gebruik van uw naam gegevens achterhalen.

 

Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch of per e-mail (info@helpflores.com) afmelden.

SHF! behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.
 

© 2020 by Stichting Help Flores!                                             

Stichting Help Flores!
De Morgen 22
8252 JP Dronten

K.v.K. nr.: 53822978
Fiscaalnr: 851032242

Bankrelatie: ABN AMRO, Dronten

IBAN: NL49ABNA 050.25.82.383