top of page

PRIVACY STATEMENT

PRIVACY

 

Stichting Help Flores! (SHF!) en ons grotere doel zijn afhankelijk van uw bijdrage. Met uw donatie, inzet of het delen van een project maakt u ons werk mogelijk. Wij zijn zeer blij met uw betrokkenheid en het vertrouwen dat u in ons stelt, de warme deken, om met uw bijdrage de wereld een stukje beter te maken. Om dat vertrouwen te versterken informeren wij u met dit privacy-statement graag over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.


Zodra wij uw gegevens opslaan zijn wij ‘verwerker’ van uw gegevens. SHF! is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met deze gegevens erg belangrijk. Dit betekent onder meer dat wij vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat wij gegevens zullen verwijderen als deze niet meer nodig zijn voor ons grotere doel of wanneer u ons dit vraagt.

 

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen en is ten alle tijden te vinden op onze website.

 

De momenten waarop we je persoonsgegevens ontvangen

SHF! verkrijgt op verschillende wijzen uw persoonsgegevens. Bij het doen van een donatie aan SHF! bijvoorbeeld wordt minimaal uw naam en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verwerken van uw donatie in ons boekhoudprogramma. In een aantal gevallen vragen wij (ook) uw e-mailadres om je op de hoogte te houden van onze werk en nieuwe projecten of de voortgang ervan. Als je vrijwilliger bent voor SHF!, of als jij je op andere wijze inzet voor SHF!, verzamelen we ook uw gegevens ten behoeve van onze vrijwilligersadministratie.

 

Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt als u contact opneemt met onze stichting, per e-mail of telefoon, of als u zich inschrijft voor onze email nieuwsbrief. In dit geval verwerken wij onder andere uw rekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres en uw naam.

 

Voor welke doeleinde verzamelt en verwerkt SHF! persoonsgegevens?

 

Wij verwerken je persoonsgegevens zodat we onder andere:

  • Uw donatie kunnen verwerken en beheren

  • Kunnen voldoen aan (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen

  • U kunnen informeren over nieuwe projecten en kunnen vragen om een nieuwe donatie te doen.

  • Kunnen bijhouden wie wij wel én niet mogen benaderen voor onze projecten.

  • U te kunnen vragen u op een andere manier in te zetten voor SHF!.

  • Toegang tot en aanpassing van persoonsgegevens

 

Als u wilt weten welke Persoonsgegevens SHF! van u verzamelt en gebruikt, kunt u SHF! vragen om hiervan een overzicht te sturen. SHF! zal u dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kunt u doen via ons algemene e-mailadres. SHF! zal binnen vier (4) weken schriftelijk op uw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. Als u op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kunt u daarvoor een nieuw verzoek sturen. SHF! zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren.

 

Welke derden hebben toegang tot uw gegevens?

SHF! verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. SHF! deelt uw gegevens niet evenals de hoogte van uw gedoneerde bedragen. Indien u heeft aangegeven, op voorhand, om uw naam wel te gebruiken zullen wij dit op gepaste wijze vermelden. Wij zullen uw voorwaarden in acht nemen.

Beveiliging van persoonsgegevens

SHF! hecht veel waarde aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. SHF! heeft dan ook passende maatregelen genomen op uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden je gegevens zeven jaar bewaard.

Je kunt je uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarin u zich kunt uitschrijven.

 

Periodiek zullen wij u op de hoogte stellen van onze activiteiten en projecten. Mocht u hier geen prijs op stellen, dan kunt u zich hiervoor schriftelijk, telefonisch of per e-mail (info@helpflores.com) afmelden.

SHF! behoudt zicht het recht voor dit privacy statement te wijzigen.
 

bottom of page